JBCMail – pikaohje

Osa 2/2

<< Osa 1

6. Nimien ja oppilaan osoitteen määrittely

[Kuva 6]

7. Aikarajan lisääminen

[Kuva 7]

8. Toiminta vastausten lähettämisen jälkeen

[Kuva 8]

9. Lopputoimet

Kun kohdat 1-8 on tehty, voit tehdä postisivut valitsemalla:

File -> Export to Web page(s).

JBCMail tekee kohdassa 1 määritetyistä JBC-tiedostoista HTML-tiedostot (.htm) ja sijoittaa ne samassa kohdassa määritettyyn hakemistoon. Erotat postiversiot tavallisista JBC:llä tekemistäsi sivuista siitä, että niiden nimen viimeiseksi tai viimeistä edelliseksi kirjaimeksi on lisätty "m". Esimerkiksi harjoitus.jbc –nimisestä JBC-tiedostosta tulee harjoitusm.htm-niminen HTML-tiedosto. Jos mukana on lukuteksti, HTML-tiedostoja tulee kolme (em. lisäksi harjoitusmr.htm ja harjoitusmc.htm). Mikäli haluat tallentaa tehdyt käännökset ja asetukset vastaisuuden varalle, tallenna myös .jbm-tiedosto (File -> Save/Save As)

Siinä kaikki!


Jouni Paakkinen
18.9.2000


Perunakellari