Lyhenteet

Kirjoita annetut sanat tavallisimmin käytetyllä lyhenteellä.

HUOM! Muista laittaa piste lyhenteen loppuun jos se on tarpeen. Käytä isoja kirjaimia vain silloin kun se on pakollista.

"Vihje"- ja "Näytä vastaus" -nappien painaminen vähentää pistemäärää.