Vesi


Kirjoita puuttuvat sanat aukkoihin ja paina "Tarkista".

   eläimet      haihtuu      Jäällä      jäätiköissä      jätevedenpuhdistamoon      kaasu      kasvit      kiinteä      lämpötila      laajenee      neste      pinnasta      pintavetenä      pohjassa      pohjavedeksi      puhdistaa      raskainta      rikkoa      sateena      suolaista      suolatonta      tiivistyy      veden      Vedenottamot      vesihöyry      vesijohtoa      vesitorniin      viemärin   

Vesi peittää yli 2/3:aa maapallon pinnasta. Siitä suurin osa on vettä (merivettä). Sen sijaan eli makeaa vettä on huomattavasti vähemmän. Järvien, jokien ja pohjavesien lisäksi makeaa vettä on .

Vedellä on kolme olomuotoa: ("jää"), ("vesi") ja ("vesihöyry"). Olomuoto vaihtuu, kun muuttuu riittävästi. on tietty muoto, muoto määräytyy astian mukaan ja liikkuu ja leviää vapaasti.

Veden tilavuus muuttuu lämpötilan muuttuessa. Kun vesi jäätyy, se . Siksi vesi voi jäätyessään esimerkiksi putkia. Kun veden lämpötila on +4 astetta, se on kaikkein . Järven oleva vesi on neliasteista ympäri vuoden. Tästä hyötyvät vedessä elävät ja , sillä ne eivät jäädy. Kesällä lämpimintä vettä löytyy .

Vesi kiertää jatkuvasti. Auringon lämmön vaikutuksesta vettä vesihöyrynä ilmaan. Noustuaan tarpeeksi korkealle vesihöyry ja syntyy pilviä. Kun pisarat kasvavat tarpeeksi suuriksi, ne putoavat alas . Maahan päästyään osa vedestä valuu vesistöihin, osa imeytyy syvälle maahan .

Ennen kuin voimme käyttää luonnonvesiä, ne pitää yleensä . ottavat vettä pohjavesistä tai pintavesistä. Vesi kulkee pitkin ylös ja edelleen putkia pitkin kotien hanoihin. Käytetty vesi kulkee kautta .