Lapista Saaristomerelle 2
Koulun ympäristötieto 4, s.93-130. Kertaus kokeeseen.

Yhdistä oikea luonnonmaantieteellinen alue kuhunkin karttaan.

 Tarkista 
 Tarkista 
 OK